جـــــــــــــــــــــــــــــن

جـــــــــــــــــــــــــــــن

در تصویر زیر ۵ شبح به طور همزمان در عکس دیده شده اند !!!!!!!! -- این عکس هم از تصاویر جالبی هست که به طور اتفاقی پس از ظهور عکس ۵ شبح به طور همزمان دیده میشوند ! -- به گفته فرد عکاس که یک دانشجو است  : این عکس در باغ و فضای سبز دانشگاه توماس مقدس گرفته شده است -- که دانشجویان این دانشگاه خبر از وجود اشباح رو در این دانشگاه میدهند -- خوب به ارواح در تصویر دقت کنید ! :

سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 20:33 | nafiseh | |

www . night Skin . ir